xx NOS John Deere Cylinder Limit Valve A5295R R39012 1020 2010 3010 3020 4010 4020


Price:
Sale price$125.00

Description

NOS John Deere Cylinder Limit Valve A5295R R39012 1020 2010 3010 3020 4010 4020 Fits: 1020 - TRACTOR 1020 Tractor - PC970 1020 - TRACTOR 1020, 1120 Tractors - PC4152 1120 - TRACTOR 1020, 1120 Tractors - PC4152 1030 - TRACTOR 1030, 1130, 1630 Tractors - PC4155 1630 - TRACTOR 1030, 1130, 1630 Tractors - PC4155 1130 - TRACTOR 1030, 1130, 1630 Tractors - PC4155 1350 - TRACTOR 1350 Tractor (Europe Edition) - PC4213 1520 - TRACTOR 1520 Tractor - PC1121 1530 - TRACTOR 1530 Tractor - PC4133 1850 - TRACTOR 1550, 1750, 1850, 1850N Tractors (Europe Edition) - PC4212 1750 - TRACTOR 1550, 1750, 1850, 1850N Tractors (Europe Edition) - PC4212 1850N - TRACTOR 1550, 1750, 1850, 1850N Tractors (Europe Edition) - PC4212 1550 - TRACTOR 1550, 1750, 1850, 1850N Tractors (Europe Edition) - PC4212 2040 - TRACTOR 1640, 1840, 2040 Tractors (S.N. -429999)(Europe Edition) - PC4173 1840 - TRACTOR 1640, 1840, 2040 Tractors (S.N. -429999)(Europe Edition) - PC4173 1640 - TRACTOR 1640, 1840, 2040 Tractors (S.N. -429999)(Europe Edition) - PC4173 1640 - TRACTOR 1640, 2040, 2040S Tractors (S.N. 430000- ) - PC4184 2040S - TRACTOR 1640, 2040, 2040S Tractors (S.N. 430000- ) - PC4184 2040 - TRACTOR 1640, 2040, 2040S Tractors (S.N. 430000- ) - PC4184 1641F - TRACTOR 1641, 1641F Tractors - PC7058 1641 - TRACTOR 1641, 1641F Tractors - PC7058 2030 - TRACTOR 1830, 2030, 2130 Tractors - PC4143 1830 - TRACTOR 1830, 2030, 2130 Tractors - PC4143 2130 - TRACTOR 1830, 2030, 2130 Tractors - PC4143 1950 - TRACTOR 1950, 1950N Tractors (Europe Edition) - PC4224 1950N - TRACTOR 1950, 1950N Tractors (Europe Edition) - PC4224 2010 - TRACTOR 2010 Tractor - PC689 2020 - TRACTOR 2020 Tractor - PC971 2020 - TRACTOR 2020, 2120 Tractors (European Edition) - PC4164 2120 - TRACTOR 2020, 2120 Tractors (European Edition) - PC4164 2030 - TRACTOR 2030 Tractor - PC1289 2040 - TRACTOR 2040 Utility Tractor ( -349999) - PC4150 2040 - TRACTOR 2040 Utility Tractor (350000- ) - PC1763 2040S - TRACTOR 2040S, 2140 Tractors (S.N. -429999)(Europe Edition) - PC4174 2140 - TRACTOR 2040S, 2140 Tractors (S.N. -429999)(Europe Edition) - PC4174 2140 - TRACTOR 2140 Tractor (S.N. 430000- ) - PC4185 2941 - TRACTOR 2141, 2541, 2941 Tractors - PC7055 2141 - TRACTOR 2141, 2541, 2941 Tractors - PC7055 2541 - TRACTOR 2141, 2541, 2941 Tractors - PC7055 2150 - TRACTOR 2150 and 2255 Tractors (North America Edition) - PC4182 2255 - TRACTOR 2150 and 2255 Tractors (North America Edition) - PC4182 2355N - TRACTOR 2155 and 2355N Tractors (North America Edition) - PC4217 2155 - TRACTOR 2155 and 2355N Tractors (North America Edition) - PC4217 2240 - TRACTOR 2240 ( -349999) Tractor - PC4151 2240 - TRACTOR 2240 (350000- ) Tractor - PC1764 225 - HARROW, DISK 225 Series, Wheel-Type Offset Disk Harrow - PC6051 2250 - TRACTOR 2250, 2450 Tractors (Synchro-Transmission)(Europe Edition) - PC4211 2450 - TRACTOR 2250, 2450 Tractors (Synchro-Transmission)(Europe Edition) - PC4211 2450 - TRACTOR 2250, 2450, 2650 Tractors (Collar Shift Transmission) (Europe Edition) - PC4223 2250 - TRACTOR 2250, 2450, 2650 Tractors (Collar Shift Transmission) (Europe Edition) - PC4223 2650 - TRACTOR 2250, 2450, 2650 Tractors (Collar Shift Transmission) (Europe Edition) - PC4223 2251N - TRACTOR 2251, 2251N, 2351 Tractors - PC7063 2251 - TRACTOR 2251, 2251N, 2351 Tractors - PC7063 2351 - TRACTOR 2251, 2251N, 2351 Tractors - PC7063 2550 - TRACTOR 2350 and 2550 Tractors (North America Edition) - PC4187 2350 - TRACTOR 2350 and 2550 Tractors (North America Edition) - PC4187 2555 - TRACTOR 2355 and 2555 General Purpose Tractors (North America Edition) - PC4216 2355 - TRACTOR 2355 and 2555 General Purpose Tractors (North America Edition) - PC4216 2440 - TRACTOR 2440 ( -340999) Tractor - PC1538 2440 - TRACTOR 2440 (341000- ) Tractor - PC1760 2510 - TRACTOR 2510 Tractor - PC957 2520 - TRACTOR 2520 Tractor - PC1145 2630 - TRACTOR 2630 Tractor - PC1401 2640 - TRACTOR 2640 (s.n. 341,000- ) Tractor - PC1761 2640 - TRACTOR 2640 (s.n.-340,999) Tractor - PC1539 2650 - TRACTOR 2650, 2650N, 2850 Tractors (Synchro-Transmission)(Europe Edition) - PC4210 2650N - TRACTOR 2650, 2650N, 2850 Tractors (Synchro-Transmission)(Europe Edition) - PC4210 2850 - TRACTOR 2650, 2650N, 2850 Tractors (Synchro-Transmission)(Europe Edition) - PC4210 2651 - TRACTOR 2651, 2951 Tractors - PC7064 2951 - TRACTOR 2651, 2951 Tractors - PC7064 2750 - TRACTOR 2750 Tractor (North America Edition) - PC4188 2855N - TRACTOR 2755 (GPT) and 2855N Tractors (North America Edition) - PC4215 2755 - TRACTOR 2755 (GPT) and 2855N Tractors (North America Edition) - PC4215 2755 - TRACTOR 2755 Tractor (with Turbo) - PC6048 2840 - TRACTOR 2840 Tractor - PC4160 2940 - TRACTOR 2940 Tractor - PC1762 2950 - TRACTOR 2950 Tractor (North America Edition) - PC4189 2955 - TRACTOR 2955 Tractor (S.N. -767516) North America Edition - PC4214 3010 - TRACTOR 3010 Grove & Orchard, Row-Crop Standard & Utility Tractors (s.n. -049,999) - PC690 3020 - TRACTOR 3020 (S.N. -122,999) Row-Crop Tractor - PC858 3020 - TRACTOR 3020 Row-Crop Tractor (S.N. 123,000- ) - PC1115 3030 - TRACTOR 3030, 3130 Tractors - PC4127 3130 - TRACTOR 3030, 3130 Tractors - PC4127 3040 - TRACTOR 3040, 3140 Tractors (S.N. -429999) (Europe Edition) - PC4175 3140 - TRACTOR 3040, 3140 Tractors (S.N. -429999) (Europe Edition) - PC4175 3140 - TRACTOR 3040, 3140 Tractors (S.N. 430000- ) - PC4186 3040 - TRACTOR 3040, 3140 Tractors (S.N. 430000- ) - PC4186 3050 - TRACTOR 3050, 3350 Tractors (Europe Edition) - PC4209 3350 - TRACTOR 3050, 3350 Tractors (Europe Edition) - PC4209 3055 - TRACTOR 3055, 3255 Tractors (North America Edition) - PC4246 3255 - TRACTOR 3055, 3255 Tractors (North America Edition) - PC4246 3120 - TRACTOR 3120 Tractor - PC4107 3141 - TRACTOR 3141, 3641 Tractors - PC7057 3641 - TRACTOR 3141, 3641 Tractors - PC7057 3150 - TRACTOR 3150 Tractor (North America Edition) - PC4207 3155 - TRACTOR 3155 Tractor (North America Edition) - PC4226 3351 - TRACTOR 3351, 3651 Tractors - PC7065 3651 - TRACTOR 3351, 3651 Tractors - PC7065 3640 - TRACTOR 3640 Tractor (Europe Edition) - PC4200 3640S - TRACTOR 3640S Tractor (FOR SPAIN) Europe Edition - PC4206 3650 - TRACTOR 3650 Tractor (Europe Edition) - PC4225 4000 - TRACTOR 4000 and 4020 (s.n. 201,000- ) Tractors - PC1116 4020 - TRACTOR 4000 and 4020 (s.n. 201,000- ) Tractors - PC1116 4010 - TRACTOR 4010 Tractor - PC691 401D - TRACTOR 401D Tractor - PC1883 4020 - TRACTOR 4020 (S.N. -200,999) Tractor - PC859 4030 - TRACTOR 4030 Tractor - PC1293 4240 - TRACTOR 4040, 4240 and 4440 Tractors (North American Edition) - PC1898 4440 - TRACTOR 4040, 4240 and 4440 Tractors (North American Edition) - PC1898 4040 - TRACTOR 4040, 4240 and 4440 Tractors (North American Edition) - PC1898 4040 - TRACTOR 4040, 4240, 4440 Tractors (European Edition) - PC4165 4240 - TRACTOR 4040, 4240, 4440 Tractors (European Edition) - PC4165 4440 - TRACTOR 4040, 4240, 4440 Tractors (European Edition) - PC4165 4040S - TRACTOR 4040S, 4240S Tractors - PC4183 4240S - TRACTOR 4040S, 4240S Tractors - PC4183 6466 - TRACTOR 4050, 4250 and 4450 Tractors (Engine:6466D,6466T,6359T)(Worldwide Edition) - PC1901 4250 - TRACTOR 4050, 4250 and 4450 Tractors (Engine:6466D,6466T,6359T)(Worldwide Edition) - PC1901 6359 - TRACTOR 4050, 4250 and 4450 Tractors (Engine:6466D,6466T,6359T)(Worldwide Edition) - PC1901 4450 - TRACTOR 4050, 4250 and 4450 Tractors (Engine:6466D,6466T,6359T)(Worldwide Edition) - PC1901 4050 - TRACTOR 4050, 4250 and 4450 Tractors (Engine:6466D,6466T,6359T)(Worldwide Edition) - PC1901 4255 - TRACTOR 4055, 4255 and 4455 Tractors (Worldwide Edition) - PC2249 4455 - TRACTOR 4055, 4255 and 4455 Tractors (Worldwide Edition) - PC2249 4055 - TRACTOR 4055, 4255 and 4455 Tractors (Worldwide Edition) - PC2249 6076TRW06 - TRACTOR 4055, 4255 and 4455 Tractors (Worldwide Edition) - PC2249 6076TRW02 - TRACTOR 4055, 4255 and 4455 Tractors (Worldwide Edition) - PC2249 6076TRW04 - TRACTOR 4055, 4255 and 4455 Tractors (Worldwide Edition) - PC2249 6076TRW05 - TRACTOR 4055, 4255 and 4455 Tractors (Worldwide Edition) - PC2249 6076TRW01 - TRACTOR 4055, 4255 and 4455 Tractors (Worldwide Edition) - PC2249 6076TRW08 - TRACTOR 4055, 4255 and 4455 Tractors (Worldwide Edition) - PC2249 6076TRW03 - TRACTOR 4055, 4255 and 4455 Tractors (Worldwide Edition) - PC2249 4230 - TRACTOR 4230 Tractor - PC1294 425 - HARROW, DISK 425 Series, Wheel-Type Offset Disk Harrow - PC6052 4320 - TRACTOR 4320 Tractor - PC1228 4430 - TRACTOR 4430 Tractor - PC1295 4455 - TRACTOR 4455 Tractor (Manufactured in Mexico) - PC6047 4520 - TRACTOR 4520 Tractor - PC1088 4955 - TRACTOR 4555, 4755, 4955 Tractors (North American Edition) - PC2270 4755 - TRACTOR 4555, 4755, 4955 Tractors (North American Edition) - PC2270 4555 - TRACTOR 4555, 4755, 4955 Tractors (North American Edition) - PC2270 4760 - TRACTOR 4560, 4760 and 4960 Tractors (Worldwide Edition) - PC2334 4960 - TRACTOR 4560, 4760 and 4960 Tractors (Worldwide Edition) - PC2334 4560 - TRACTOR 4560, 4760 and 4960 Tractors (Worldwide Edition) - PC2334 4620 - TRACTOR 4620 Tractor - PC1229 4630 - TRACTOR 4630 Tractor - PC1296 4840 - TRACTOR 4640 and 4840 Tractors - PC1899 4640 - TRACTOR 4640 and 4840 Tractors - PC1899 6499AR08 - TRACTOR 4640 and 4840 Tractors - PC1899 6466AR09 - TRACTOR 4640 and 4840 Tractors - PC1899 6466AR04 - TRACTOR 4640 and 4840 Tractors - PC1899 6466AR05 - TRACTOR 4640 and 4840 Tractors - PC1899 6466AR07 - TRACTOR 4640 and 4840 Tractors - PC1899 6466AR10 - TRACTOR 4640 and 4840 Tractors - PC1899 6466AR11 - TRACTOR 4640 and 4840 Tractors - PC1899 6466AR12 - TRACTOR 4640 and 4840 Tractors - PC1899 4850 - TRACTOR 4650 and 4850 Tractors (Worldwide Edition) - PC1902 4650 - TRACTOR 4650 and 4850 Tractors (Worldwide Edition) - PC1902 6466AR15 - TRACTOR 4650 and 4850 Tractors (Worldwide Edition) - PC1902 6466AR20 - TRACTOR 4650 and 4850 Tractors (Worldwide Edition) - PC1902 6466AR21 - TRACTOR 4650 and 4850 Tractors (Worldwide Edition) - PC1902 6466AR18 - TRACTOR 4650 and 4850 Tractors (Worldwide Edition) - PC1902 6466AR16 - TRACTOR 4650 and 4850 Tractors (Worldwide Edition) - PC1902 5020 - TRACTOR 5020 (S.N. 025,000- ) Tractor - PC1156 6030 - TRACTOR 6030 Tractor - PC1290 7020 - TRACTOR 7020 Tractor (Worldwide Edition) - PC1236 7520 - TRACTOR 7520 Tractor (Worldwide Edition) - PC1291 830 - TRACTOR 830 Utility Tractor (North American Version) - PC4132 840 - TRACTOR 840 Tractor (S.N. -599999) Europe Edition - PC4190 8430 - TRACTOR 8430 Tractor (1974-1981) (Worldwide Edition) - PC1485 8640 - TRACTOR 8440 and 8640 Tractors - PC1903 8440 - TRACTOR 8440 and 8640 Tractors - PC1903 6499AR08 - TRACTOR 8440 and 8640 Tractors - PC1903 6466AR09 - TRACTOR 8440 and 8640 Tractors - PC1903 8650 - TRACTOR 8450, 8650 Tractors (Worldwide Edition) - PC1875 8450 - TRACTOR 8450, 8650 Tractors (Worldwide Edition) - PC1875 8630 - TRACTOR 8630 Tractor (Worldwide Edition) - PC1486 8850 - TRACTOR 8850 Tractor (Worldwide Edition) - PC1874 8955AR03 - TRACTOR 8850 Tractor (Worldwide Edition) - PC1874 8955AR02 - TRACTOR 8850 Tractor (Worldwide Edition) - PC1874 8955AR01 - TRACTOR 8850 Tractor (Worldwide Edition) - PC1874 1040 - TRACTOR 940, 1040, 1140 Tractors (Europe Edition) - PC4172 1140 - TRACTOR 940, 1040, 1140 Tractors (Europe Edition) - PC4172 940 - TRACTOR 940, 1040, 1140 Tractors (Europe Edition) - PC4172 This is a BRAND new genuine John Deere part included in original box where applicable. Box may have shelf wear, scuffs, slight tears, or dust.
 
Quantities listed on OEM box may be inaccurate, true item quantity will be indicated in product description as required.  Please read description carefully.   
 
We recommend verifying proper fit for your application with a parts catalog.
Check out our other listings for great NOS products!

Here at JJ Ag Parts (J&J Ag Equipment LLC) Located In Gaines Michigan, we strive for customer satisfaction, if you are not satisfied with your order, please do not hesitate to contact us so we can make it right.  Don't forget to leave us feedback please let us know what we can do to earn your 5 star review.

Please consider selecting one of the other shipping services available to you such as UPS or FEDEX in order to ensure minimal shipping delay and to mitigate lost packages.  Thank you for your business!

Powered by SixBit
Powered by SixBit's eCommerce Solution